AS Ühinenud Farmid on 2004. aastal loodud Eesti ja Austria osalusega põllumajandusettevõte. Meie peamisteks tegevusaladeks on piimatootmine ja noorloomakasvatus Lõuna-Eestis ja Abjas.

Meie organisatsiooni põhiväärtused:

  • Hoolivus- hoolime loomade heaolust, keskkonnast ning oma töötajatest. Püüame hooliva suhtumisega tagada meeldiva töökeskkonna, kus töötavad pühendunud ning lojaalsed töötajad.
  • Koostöö ja avatus- väärtustame organisatsioonisisest ja –välist koostööd. Leiame, et heal tasemel infovahetus ja avatud suhtlus kolleegide ning koostööpartneritega on organisatsiooni tõhusa toimimise aluseks.
  • Areng- meie jaoks on oluline areng nii organisatsiooni kui indiviidi tasandil. Investeerime farmide kaasajastamisse ning töötajate arendamisse. Julgustame igati omaalgatust ning uuenduslikkust ja toetame töötajate arengut.